W dzisiejszym świecie dzieci są odłączone od natury. Nie wiedzą skąd biorą się warzywa (są pewne, że ze sklepu) i prędzej nazwą logo firmy niż roślinę rosnąca pod domem. Wiedza jak uprawiać swój ogród, kiedyś tak oczywista, przekazywana przez babcię na wsi, teraz jest niedostępna dla dzieci. Jednocześnie dzieciaki cierpią na deficyt natury ponieważ przebywają głównie w budynkach (dom, szkoła, zajęcia dodatkowe, supermarkety…). Deficyt natury spowodowany technologią, systemem, oraz nadmierną troską rodziców spowoduje w niedalekiej przyszłości wiele problemów behawioralnych. Poruszeni statystyką, że 80% polskich dzieci prowadzi siedzący tryb życia oraz zmotywowani osiągnięciami hortiterapii, czyli dobroczynnego wpływu pracy w ogrodzie zaproponowaliśmy rozwiązanie: Ogród permakulturowy w każdej szkole.

W tym roku od lutego do listopada odbył się pilotaż programu „Ogród permakulturowy w każdej szkole. 4 klasy 4te, czyli około 100 uczniów wzięło udział w sumie w 32 warsztatach. Każda klasa miała 8 warsztatów (1 w miesiącu).

Rezultaty:

– praca nad kompetencjami kluczowymi (kreatywność, komunikacja, krytyczne myślenie, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność , otwartość)

– wiedza pożyteczna – uprawa roślin w sposób zgodny z naturą

– dbanie o siebie (zdrowa, lokalna żywność)

– dbanie o ziemię (uprawa bez chemii wykorzystująca zależności w naturze)

– zrozumienie i doświadczanie zależności jakie zachodzą w naturze

– problemy globalne – działania lokalne

– sprawczość

Zarówno dzieci, rodzice, nauczyciele oraz dyrekcja, bazując na badaniach satysfakcji wyrażała się o projekcie bardzo pozytywnie. Dzieci chętnie uczyły się i pracowały w ogrodzie, rodzice zauważyli, że nabytą wiedzę stosują również w domu. Wszyscy zaangażowani w projekt zgodnie przyznali, że jest to wiedza niezbędna i pożyteczna dla młodzieży i może skutkować realną i pozytywną zmianą w naszym mieście i otoczeniu.

Pilotaż okazał się sukcesem i Urząd Dzielnicy Bemowo postanowił kontynuować go we wszystkich szkołach w klasach czwartych w 2024 roku.